รวมพลังความภักด
ชลบุรีโมเดล
ประกันคุณภาพภายใน
แปรอักษร
ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
แข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคกลางภาคตะวันออก แนะแนวการศึกษา ม.1 , ม.3 , ปวช.1 หมู่บ้านรักษาศีล 5

แข่งขันศิลปหัตถกรรม
สหวิทยาเขตชลบุรี 2

พบปะกรรมการสถานศึกษา กิจกรรมปวช.ขายของ
กิจกรรมรักการอ่าน วันสถาปนาโรงเรียน วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
กีฬาครู สานสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนใหม่ โรงเรียนในศตวรรษที่ 21
รับรางวัลเสมาป.ป.ส. ค่ายคุณธรรม ไหว้ครู 59
วัดแววอาชีพ ม.1-6 ค่ายสิ่งแวดล้อม กฐินพระราชทาน
   
สวดพระอภิธรรม ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9