ศิลปหัตถกรรม ระดับเขต
ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ
แห่เทียน
กีฬาสี
ประเมินภายใน
เกษียณครูพัชราภรณ์
ปีใหม่
คริสมาสต์ วันสถาปนาโรงเรียน
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ จัดทำแผนการจัดการศึกษา กิจกรรมปวช.ขายของ
กิจกรรมรักการอ่าน ช่วยงานวัด วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
วันสุนทรภู่ น้ำมะนาว น้ำใบเตย
   
น้ำตะไคร้