รวมพลังความภักด
วันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมวันแม่
แปรอักษร
วันอาเซียน
แข่งขันนักพัฒนา EEC
แข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคกลางภาคตะวันออก แนะแนวการศึกษา ม.1 , ม.3 , ปวช.1 หมู่บ้านรักษาศีล 5
เก็บผักตบชวา จัดทำแผนการจัดการศึกษา กิจกรรมปวช.ขายของ
กิจกรรมรักการอ่าน วันสถาปนาโรงเรียน วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ค่ายเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนในศตวรรษที่ 21
วันสุนทรภู่ น้ำมะนาว น้ำใบเตย
   
น้ำตะไคร้